فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

مهندسی توسعه‌ی بازار


با کمال تأسف، از آن جا که هنوز نگرش برخی از دست‌اندرکاران و فعالان صنعت ساختمان، نگرشی سنتی و غیر‌کارشناسانه است، لذا موضوع بازاریابی نتوانسته خود را به عنوان یک ضرورت در فعالیت‌های تجاری معرفی کند. بازاریابی ایده‌آل آن است که محصول با توجه به نیاز و تقاضای بازار، تولید گردد. عدم توجه و دقت در ضرورت "بازاریابی پیش تولید"، باعث می گردد تا زمانی که پروژه با اقبال بازار روبرو نمی‌گردد و کاستی "بازاریابی علمی" نمود پیدا می‌کند، "بازاریابی پس تولید" در دستور کار قرار گیرد. این رویکرد ممکن است به عنوان درمان سلامتی را به پروژه باز گرداند، ولی یقیناً و همواره "پیشگیری بهتر از درمان" است.

 مهندسی توسعه بازار
در بازاری که نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و رقابت در آن روز به روز افزایش می‌باید، مهم‌تر از جذب مشتری، حفظ آن است. بنابراین یکی از مبادی ورود به بازاریابی موفق "مدیریت ارتباط با مشتریان" است. ارتباط موثر با مشتریان و مدیریت آن، روشی است که امروزه از عوامل مهم در بازاریابی و توفیق یک پروژه به شمار می‌آید و با بسته‌های انگیزشی مختلف در زمان‌ رکود و مواجهه با چالش، یاری‌رسان بوده تا طرفین با آرامش خیال و اهتمام به کسب رضایت مادی و معنوی یکدیگر، نیازها را مرتفع نمایند.
باید به خاطر داشت؛ آن چه "بازاریابی" را فعالیتی ماندگار و مزیّن به صفت "یکبار برای همیشه" می‌نماید، صداقت در عرضه، درایت در ارتباط و صراحت در بیان است تا مشتری همواره خیر و صلاح خود را در مراوده با شما ببیند.