فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

معماری و شهرسازیمعماری و شهرسازی

به عنوان نمونه پردازش اصول استفاده و بهره مندی از نور طبیعی در طراحی یک پروژه، تعداد و محل قرارگیری درب ها، بهینه‌سازی راه های ارتباطی بین طبقات، اصلاح محل قرارگیری و ابعاد ویدها و فضاهای مشاع، بازنگری کارشناسانه طرح نماهای بیرونی و نور پردازی پروژه، تأیید تعداد و ابعاد واحدهای تجاری، بازبینی لکه گذاری و بسیاری از جزئیات دیگر، بدون در نظر گرفتن خواسته های بازار و نیازهایی که بر مهندس معمار پوشیده است و اجرای آن تنها با تکیه بر اصول فنی، نمی تواند موفقیت پروژه را تضمین کند.
خلاصه آن که، دست یافتن به موفقیت و بهره برداری از پروژه ای فاخر، بدون:
بهینه سازی کانسپت ها و پلان های معماری؛
بازبینی لکه گذاری و توصیف کیفیت فضاها؛
مطابقت نظر، هنر و دانش مهندسین داخلی و خارجی با آداب و رسوم بازار هدف؛
تقریباً غیر ممکن خواهد بود.