فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

بهره‌برداری از مجتمع‌های چند منظوره


  بهره‌برداری از مجتمع‌های چند منظوره


مدیریت بهره‌برداری مجتمع‌های بزرگ و مراکز خرید عظیم در واقع نقش باغبانی هوشمند و توانمند در یک باغ گل را بر عهده دارد. اگر "باغ" بدون "باغبان" می‌شود، "مجتمع‌های بزرگ" هم بدون "راهبری بهره‌برداری" می‌شود!
 رابطه فرآیندهای "ساخت و ساز" با "بهره‌برداری" رابطه "سخت‌افزار" با "نرم‌افزار" یا رابطه "بدن" با "سر" است!
از "پنجره" رضایت مراجعان یا مشتریان، کیفیت مدیریت نگهداری و راهبری بهره‌برداری پروژه‌های بزرگ به مراتب از کیفیت معماری و اجرای پروژه‌ها، مهم تر است!
متأسفانه غالب سازندگان پروژه‌ها و مراکز خرید بزرگ، کار خود را پس از تحویل صحیح و سالم احجام و کالبد آن‏ها تمام شده دانسته و هیچ گونه مسئولیتی برای رونق پایدار و بهره‌برداری بهینه پروژه، متوجه خود نمی‌شناسند.
مأموریت‌های راهبردی مجتمع‌های بزرگ و چندمنظوره:
• به ثمر نشاندن ظرفیت‌های سخت افزاری پروژه
• خـلق کارآیی‌های نـرم افزاری و مــدیریتی پروژه
• مدیریت شایسته و راهبری بهینه امور جاری پروژه
• ارتقای مستمر توانمندی خلق ثروت از طریق افزایش مراجعه
• جلب رضایت و خرسندی فزاینده بازار هدف
 ممکن است این سوال مطرح شود که آیا، آن کارآفرین و سرمایه‌گذار می‌تواند مجتمع را ساخته و بهره‌برداری و نگهداری چرخه آن را به دیگران واگذارد و خود را درگیر بهره‌برداری ننماید؟
در پاسخ باید گفت:
اینکه مدیریت بهره‌برداری مستقل از گروه سازندگان اولیه باشد، نه تنها مانع و مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه حتی می‏تواند به فعالیت تخصصی و هوشمندانه تر کمک رساند، مشروط بر آن‏که از روز نخست طراحی و اجرا، همه مسایل تولید و بعد از آن و چرخه‌های تکمیلی آن دیده شده باشند. فرآیند بهره برداری کارآمد، بسیار پیچیده تر از آن است که پس از اتمام ابعاد سخت افزاری هر پروژه، بتوان به فکر کردن و برنامه‌ریزی نمودن آن، اهتمام ورزید بنابراین ضروری است از ابتدا:
• بازار هدف را به خوبی شناخت.
• نیازها و مطالبات آن را کشف کرد.
• سیستم ارائه و عرضه خدمات یا کالا به بازار هدف را طراحی نمود.
• سهم بازار و فرآیند رقابت را بازشناخت.
• ساختار لازم برای جلب رضایت بازار هدف را ایجاد نمود.
شرکت توسعه عمران و مسکن اوان پویا برای اولین بار در ایران با تالیف کتاب " راهنمای جامع مدیریت بهره‌برداری و نگهداری مراکز بزرگ تجاری" که مشتمل بر 26 فصل مدیریتی مربوط به این حوزه می‌باشد و تطبیق و اجرای آن توسط نرم افزاری هوشمند انجام می گردد، آینده‌ای روشن پیش روی این بخش ایجاد خواهد نمود.