فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

اقتصاد مهندسی


1. افزایش شدید رقابت در ساخت پروژه‌های مشابه
2. ارتقـاء مطالبات و انتظارات خریداران بـالـــقوه
3. کاهش تـدریجی حـاشـیه سود خـالص
4. افزایش تدریجی ریسـک‌های متنوع در پروژه‌های بزرگ
5. عدم اطمینان به نگرش اقتصادی جامع برخی از مشاورین
6. صرفه‌جویی شـایسته در مدیریت منابع و مصارف مالی
7. افزایش نرخ سودآوری پروژه
8. تداوم درآمدزایی و درون‌زایی پروژه در آینده
9. جلوگیری از برخورد با مسایل غیرمترقبه و دیده نشده
10. تقویت بنیه مهندسی فروش
اقتصاد مهندسی در بازار امروز، چراغ راه سرمایه‌گذاران برای تجربه موفقیتی بیشینه و شکستی کمینه در سایه کسب ارزش افزوده پایدار و بالاتر است.