فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

سرویس های پیامکی

سرویس های پیامکی

سامانه 1000100 اوان پویا، اولین سامانه پیامکی هوشمند مهندسی فروش در کشور

برای اولین بار در ایران، اطلاعات پروژه های عظیم ساختمانی را با ارسال پیامک دریافت نمایید.

 جهت دریافت اطلاعات مطابق با جدول ذیل، عدد مورد نظر را به شماره 1000100 ارسال نمایید.

 
کلید/متن پیامکنام پروژه
200عضویت در خبرنامه و آگهی پیشنهاد ویژه
800کلید فهرست سرویس پیامکی
10آرمان
20مرکز مالی اقتصادی پاژ
30تجارت اطلس تبریز
40برج بازار بین الملل خاورمیانه
50سرزمین گل شرق
60سرزمین ایرانیان
70سیب افسانه کوهستان
80مادر
90مجتمع سپهر خلیج فارس یزد
100مگامال
110یاس شرق
120شمس تبریز
130رویال
140امین
150ابر سفید