فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

شرکت سرمایه گذاری سپه


موضوع فعالیت
:
موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 2 اساسنامه عبارت است از:
الف- موضوعات فعالیت اصلی عبارت است از خرید، فروش و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با رعایت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف کسب انتقاع بدون قصد کنترل عملیات شرکت سرمایه پذیر
ب- موضوعات فعالیت فرعی عبارت است از:
1- سرمایه گذاری در سایر موارد از جمله دارایی های فیزیکی، پروژه های تولیدی،پروژه های ساختمانی، فلزات گران بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر
2- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و نهادهای مالی پس از تائید یاصدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله:
    1) پذیرش سمت در صندوقهای سرمایه گذاری، صندوق های زمین و ساختمان، صندوقهای پرمخاطره و سایر نهادهای مالی
    2) تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار
    3) مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار
    4) تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار
3- سرمایه گذاری و مشارکت در تأسیس نهادهای مالی، بورس ها و بازارهای خارج ازبورس

لینک به وب سایت کارفرما