فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

شرکت بناگستران هشتم طوس

 

ماموریت های اصلی شرکت بر اساس مفاد اساسنامه و چشم انداز برنامه پنج ساله استراتژیک آن عبارتند از:

- سرمایه گذاری در زمینه های مختلف تولید و عرصه مسکن و ساختمان به ویژه پروژه های بزرگ ملی و استانی جهت تولید انبوه مسکن

- سرمایه گذاری و توسعه عمران شهری و شهرسازی و ایجاد شرکت های اقماری و مجتمع های تجاری، اداری و سایر کاربری های مختلف

- سرمایه گذاری در زمینه پروژه های بزرگ گردشگری در خراسان و منطقه شرق کشور و ...

لینک به وب سایت کارفرما