فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

شرکت رویال ساختمان آریا


جشم انداز:

الگو در ارائه خدمات با كیفیت برتر و ارزش آفرین
برای مشتریان با استفاده از سیستم های پیشرفته مدیریت پروژهخط مشی:

شرکت رویال ساختمان آریا، به منظور فعالیت اثربخش در صنعت ساختمان در سال 1387 تأسیس گردید و مهمترین مأموریت خود را به کارگیری ابزارهای نوین و فرصت های سرمایه گذاری در راستای ایجاد ارزش و ساخت و ساز با کیفیت برتر و منطبق بر استانداردها، قرارداده و بطور مداوم براي ارتقاء كيفيت محصولات و فرآيندهاي اجرايي و نظارتي كوشش می نمايد.در همین راستا اهداف كلان زیر همچنان مدنظر شركت قراردارد:

• حضور مؤثر در بازارهای فعلی داخلي و توسعه بازارهای جدید.
• رعایت استانداردها، ضوابط و معیارهای قانونی ساخت و ساز.
• تكريم مشتریان و تلاش در جهت ارتقاء سطح رضايت آنان.
• توسعه ارتباطات با همکاران و الزام تأمین کنندگان به رعایت و ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات.
• بهبود مداوم و اثربخش فرآیندهای سازمانی، توسعه و تجهیز سیستم های متکی بر فناوری های نوین به منظور تسهیل در مديريت دانش پروژه.
• استمرار و حفظ نظام های مدیریت کیفیت در زمینه های مختلف، بعنوان اثربخش ترین ابزار پیشگیرانه.
• ارتقاء سطح باور و اعتماد به نفس و احترام به اندیشۀ برتر به منظور بهبود و نوآوری
در اجرای مناسب فرآیندهای مدیریت پروژه.


گواهینامه ها:

استقرار سیستم های مختلف مطابق با استانداردهای بین المللی علاوه بر استقرار فرآیندهای مشخص و هدفمند در سازمان، زمینه ساز ایجاد زبان مشترك میان شركت با سایر سازمان ها می گردد. شركت با هدف مشاركت با سازمان های معتبر بین المللی در زمینه ساخت و ساز مسكن اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت كیفیت و ... را مد نظر قرار داده است تا از این طریق همكاری سایر شركت های معتبر را جهت اجرای پروژه های مشترك جلب نماید بدینوسیله جهت هماهنگی با مدیریت نوین و دستیابی به کیفیت برتر اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت نموده و موفق به دریافت استاندارد بین المللی ISO 9001:2008 از شرکت DQS آلمان در سال ۱۳۸۹ گردیده است.