فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران


در اين راستا ، اين شركت طي سالهاي گذشته با تغيير در روش هاي مديريتي و سيستم هاي اجرایی سعي در بهينه نمودن فعاليت هاي خود نمود كه مهمترين آن ايجاد شركت هاي تخصصي به صورت زير مجموعه (هلدينگ ) بوده است كه با ایجاد اين روش و تخصصي نمودن فعاليت ها همراه با كاهش هزينه ها و ايجاد ظرفيت مناسب تلاش گردید و در فضای استفاده مناسب مديريت هزينه به مديريت درآمد تبديل گردد در تحقق این سیستم مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ26/9/1379 شركت سرمايه گذاري خانه سازي ايران (سهامي خاص) اساسنامه جديد شركت را مشتمل بر 78 ماده بشرح زير تصويب نمود:

لینک به وب سایت کارفرما

  • انواع سرمايه گذاري و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي در امور ساختماني در قلمروهاي توليدي،‌ صنعتي، عمراني،‌ بازرگاني و خدماتي مرتبط با آن ايجاد و تشكيل شركتهاي فرعي تابعه جهت مشاوره،‌ طراحي، نظارت بر اجرا، اجرا، مديريت اجرا در داخل و خارج كشور انجام مطالعات توجيهي ، تحقيقات كاربردي و توسعه و انتقال تكنولوژي مربوط به طرحهاي ساخت و تجهيز و نگهداري و ارائه خدمات آموزشي سياستگزاري و ارائه خط مشي فعاليتهاي شركتهاي تابعه و نظارت و ارائه طريق در كليه زمينه ها

پروژه شمس تبریز