فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

شرکت توسعه ساختمان

 

مجامع عمومی فوق العاده مورخ 26/3/83 و 10/9/83 به ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را از سهامی خاص به سهامی عام و نام شرکت را از شرکت سرمایه گذاری ساختمان به شرکت بین المللی توسعه ساختمان تغییر دادند.

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (سهامی عام) از تاریخ 20/7/83 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و از تاریخ 9/10/83 به عنوان چهارصدوچهاردهمین شرکت در فهرست شرکتهای بورسی درج شده است.


موضوع فعالیت
مطابق اساسنامه ، موضوع فعالیت شرکت خریدو فروش ملک و زمین به منظور احداث ساختمان، شهرک، مجتمع های مسکونی، احداث کارخانجات و مشارکت و سرمایه گذاری، احداث و اجاره کارخانه های تولید مصالح ساختمان، تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی، و همچنین پذیره نویسی و خرید وفروش سهام و انجام معاملات مربوط به سهام و سایر اوراق بهادار داخلی و خارجی و سایر امور مرتبط با فعالیت شرکت می باشد.

 

برج بین الملل تهران

 

مجتمع مسکونی عرفان

 

مجتمع مسکونی ملارد

 

 


 

مجتمع مسکونی سعادت آباد


 

مجتمع تجاری اداری تبریز


 

 مجتمع مسکونی بهاران


 

مجتمع تجاری اداری پارس


 

مجتمع تجاری اداری رشت

 

 


 

مجتمع تجاری اداری سعدی شیراز

 


 

مجتمع مسکونی مرجان کیش

 


 

مجتمع چند منظوره نارنجستان


 

مجتمع مسکونی یاس


لینک به وب سایت کارفرما