فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد

 

لینک به وب سایت کارفرما

 


موضوع فعالیت
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 4 اساسنامه آن عبارت است از :
الف- سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها.
ب- قبول عاملیت ب منظور بررسی، نظارت فنی و مدیریت در بخش ساختمان و مسکن.
ج- ارائه خدمات مشاوره ای و امکان سنجی پروژه های ساختمانی.
د- ایجاد، سرمایه گذاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی.
ه- سرمایه گذاری در خرید، فروش، اداره، در اختیار گرفتن، تأسیس، ایجاد، توسعه، تکمیل، واگذاری و اجاره انواع واحدهای مسکونی، اداری، خدماتی، تجاری، کارخانه ها، واحدها و شرکت های فعال در بخش های تولیدی اعم از صنعتی و معدنی، کشاورزی، ساختمانی و هرگونه اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت های فوق مرتبط باشد؛ در داخل و خارج از کشور و واگذاری حصه دارایی ها به اشخاص ثالث از طریق تسهیلات اجاره اعتباری.
و- سرمایه گذاری در خرید، مشارکت، در اختیار گرفتن، اجاره، رهن، واگذاری و فروش اموال منقول و غیر منقول دایر و بایر، و جذب سرمایه خارجی.
ز- خرید کلیه سهام و اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات قانونی کشور قابل خرید و فروش باشند.
ح- واگذاری، اجاره، عرضه و فروش واحدها و شرکت های مورد سرمایه گذاری پس از آماده سازی و اعمال اصلاحات ساختاری مورد نیاز از طرق مختلف.
ط- انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی، فنی، مالی، مدیریتی، و نظارت فنی و پیگیری اجرای طرح های سرمایه گذاری و کلیه فعالیت های اقتصادی و ایجاد شرکت ها و مؤسسه های علمی، مطالعاتی، فنی، مهندسی و اجرایی ذی ربط.
ی- ارائه خدمات مشاوره اقتصادی، فنی، مالی، سرمایه گذاری، مدیریتی، سازماندهی، مطالعاتی، پژوهشی و مشاوره ای .
ک- استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها و مؤسسه های مالی و اعتباری ایرانی و خارجی.
ل- انجام معاملات بازرگانی داخلی و خارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و اخذ و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور.
م- تأسیس شعبه ها یا نمایندگی ها برای شرکت در داخل و یا خارج از کشور.
ن- انجام سایر کارها، امور و عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت، ضرورت داشته باشد.

 

مجتمع های پاسارگاد - ناحیه امام علی (ع)

مساحت 
(متر مربع)

زمین

3952

 

تعداد 
طبقات

کل

7

 

تعداد 
واحدها

مسکونی

120

زیر بنای کل

17892

مسکونی

5

تجاری

7

مفید مسکونی

10533

تجاری

1

پارکینگ

130

مفید تجاری

616

پارکینگ

2

تعداد بلوک

6

 

اردك چوبي

 

مساحت 
(متر مربع)

زمین

1440

 

تعداد 
طبقات

کل

12

 

تعداد 
واحدها

تجاری

89

زیر بنای کل

15468

تجاری

3

تالار و رستوران

7

مفید تجاری

2167

تالار و رستوران

3

پارکینگ

245

مفید تالار و رستوران

1781

پارکینگ

6

تعداد بلوک

1

مقدس اردبیلی

 

 

مساحت 
(متر مربع)

زمین

1357

 

تعداد 
طبقات

کل

10

 

تعداد 
واحدها

مسکونی

28

زیر بنای کل

9720

مسکونی

8

تجاری

2

مفید مسکونی

5804

تجاری

1

پارکینگ

56

مفید تجاری

440

پارکینگ

2

تعداد بلوک

2

 

مهر و ماه قزوین

مساحت 
(متر مربع)
زمین3225 تعداد 
طبقات
کل12 تعداد 
واحدها
مسکونی256
زیر بنای کل38928تجاری5تجاری853
مفید تجاری6935پارکینگ7تعداد بلوک