فروش پروژه های تجاری، اداری و مسکونی، اوان پویا

Persian Arabic English German Russian Turkish

شرکت بنیان مرصوص بهساز

 

 

سایر فعالیت های شرکت
3- فروش و صادرات محصولات، مصنوعات و خدمات حاصل از موارد فوق.
4- خرید و فروش هرگونه کالای مجاز بازرگانی همچنین تاسیس، تکمیل، توسعه نظارت فنی و اداره در ساخت انواع ابنیه و تاسیسات.
5- سرمایه گذاری، مشارکت، همکاری و تبادل اطلاعات عملی و فنی و مهندسی و بازرگانی مجاز با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و واجد صلاحیت فنی و اقتصادی به موجب قرارداد فی مابین با رعایت صرفه و صلاح شرکت و براساس ضوابط و آیین نامه های مصوب.
6- ایجاد و تاسیس شرکتهای فرعی و شعب و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور و نیز خریداری سهام شرکتها دیگر.
7-اخذ یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور برای انجام مقاصد و عملیات شرکت.
8- انعقاد قراردادهای پیمانکاری، خدمات فنی و مشاوره ای با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در حدود مسئولیتها و وظایف هر یک.
9- انجام هرگونه فعالیت و عملیات مجاز که با موضوعات صدرالاشاره مرتبط باشد.

لینک به وب سایت کارفرما